ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΑΛΙΑΚΟΥ Α.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΑΛΙΑΚΟΥ Α.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

ΑΦΜ : 099892858

ΔΟΥ : ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΜΑΛΙΑΚΟΣ