Επικοινωνία

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΑΛΙΑΚΟΥ Α.Ε.

203ο χλμ. Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ 35100

Τηλ : 22310-93710

FAX : 22310-93711

Email : few112@hol.gr